Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/65/169465/sodraharene.se/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263 Om Hembygdsföreningen » Södra Härene Hembygdsförening

Arkiv

Om Hembygdsföreningen

Södra Härene hembygdsförening bildades den 24 februari 1983.

Initiativet till föreningen kom från Ingalill Aldén, pensionerad lärare som bl.a. varit verksam vid Södra Härene skola fram till att den stängdes i början av 1960-talet. Hon presenterade idén om en hembygdsförening vid en grötfest för socknens invånare i januari samma år. Den nya föreningen fick en riktig rivstart, redan efter ett par månader hade föreningen närmare 100 medlemmar vilket var imponerande med tanke på att socknen då hade strax under 200 invånare.

Thore Freiholtz valdes till ordförande för den nystartade föreningen. Övriga styrelsemedlemmar var Elver Brask (vice ordförande), Sven-Olof Eckstrand (sekreterare), Gösta Martinsson (kassör) och Eva Persen (ledamot). Suppleanter var Lars Bertilsson, Iris Gunnarsson, Evald Hermansson, Bengt Johansson och Ingemar Larsson.

Hembygdsföreningen blev snabbt mycket livaktig och arrangerade studiecirklar, torpvandringar, resor och många andra aktiviteter.

Till milstolparna i föreningens historia hör bland annat:

  • sprutboden flyttas till Härenegården 1984
  • smedjan flyttas till Härenegården 1985
  • ladugården bakom Härenegården är ombyggd och börjar att användas som museum 1993
  • insamlade bygdeberättelser och materialet från torpinventeringen dokumenteras och renskrivs 1994-95
  • föremålen i hembygdsföreningens museum katalogiseras och registreras 2003
  • föreningen får en hemsida och en egen domän – www.sodraharene.se – 2006
  • föreningen får hyresfritt disponera torpet Kviden under Ribbingsberg och inleder renovering 2009
  • skifteslaget i Södra Härene överlåter marken vid Härenegården till hembygdsföreningen 2009
  • samlingarna i museet digitaliseras mha registerprogrammet Sofie 2011
  • som en del av 30-årsfirandet producerar och distribuerar föreningen en fotokalender till medlemmarna 2013

Milstolpar i en annan bemärkelse är de fåtaliga skiftena på ordförandeposten. Under Södra Härene Hembygdsförenings 30-åriga historia har endast fyra personer varit ordförande – Thore Freiholtz 1983-1999, Evald Hermansson 1999-2001, Rosita Smok 2001-2003 och Ingemar Larsson från och med 2003.